sep 29, 2014

Het is tijd voor een groene revolutie


De Klapr presentatieproducten worden voor goede doeleinden ingezet in Ghana om de Afrikaanse landbouw aan te moedigen. Voor een training Career Development in opdracht van AGRA (Alliance for the Green Revolution in Africa) zijn groene Klapr koffers verstrekt aan de deelnemers om alle informatie in te verzamelen. De training werd door Wageningen University gegeven aan PhD- kandidaten van Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi, Ghana.

Armoede en honger zijn voor Afrikaanse boeren dagelijks terugkerende kwesties.
AGRA is een onafhankelijke organisatie die de grootste wereldzorg – voedselzekerheid – aanpakt door boeren in Afrika productiever en winstgevend te maken. Om de economische groei van de Afrikaanse landbouw positief te transformeren wordt er samengewerkt op gebied van soort zaad, de beste bodem, klimaatomstandigheden, markttoegang en innovatieve financiering en beleid.

 

Nieuwsbrief

Op de hoogte van nieuwe producten blijven? Schrijf nu in op onze nieuwsbrief.